Olavsfestdagene 2015
28 juli - 2 august


Program

 

 Patty Griffin
Patty
Griffin
Vamp
Vamp
Unngå kø før Åge og Sambandet
Unngå kø før
Åge og Sambandet
Høymesse med temaet FOLK
Høymesse med
temaet FOLK
Rim Banna, Olavsfestdagene, Gaza, Palsetina, støttekonsert
Støttekonsert
for FOLK i Gaza
Olav fra hat til håp. Kristofer Hivju, Olavsfestdagene. Nidarosdomen
Olav fra Hat
til Håp
 Spotify liste  Wimp Liste  Meld deg på nyhetsbrev
 

Dette er Olavsfestdagene

hjerte_tekst_286_opt

Stiftelsen Olavsfestdagene i Trondheim har som formål å gjenreise og styrke Trondheim som nasjonalt kirkelig og kulturelt kraftsentrum.

instaIkon_opt

sirkel_tog_500_opt

Opplevelser som berører

Hvert år rundt Olsok fyller Olavsfestdagene Trondheim med fest og folkeliv, kvalitetskonserter, foredrag, pilegrimsvandring, gudstjenester og gratisarrangementer – opplevelser som berører. I år arrangeres festivalen for 52. gang.

Helt fra Olav Haraldsson ble gjort til helgen i middelalderen, har Trondheim vært et viktig pilegrimsmål. Olavsfestdagene fortsetter å sette Trondheim på kartet som en verdibasert møteplass som omfavner og inkluderer.

Olavsfestdagene byr på et variert og rikt program både for barn og voksne.Vi ønsker å gi deg opplevelser til glede og ettertanke, og nye erfaringer som utvider horisonten.

 

 1. FOLK

 2. FOLK er hovedtemaet for festivalen i 2014.
 3. I løpet av festivalen vil vi belyse årets tema gjennom mange ulike arrangementer. Vi ønsker å gi påfyll både til hjerte og hjerne. Våre verdier er tro, håp og rettferdighet. Vi ønsker å gi deg opplevelser som berører.

2013 oppsummert

 1. 35 718 utstedte billetter
 2. 180 000 besøkende
 3. 210 arrangementer

Historisk forankring

Olav Haraldsson falt i slaget på Stiklestad i 1030 i forsøket på å samle og kristne Norge. Kroppen ble fraktet til Trondheim og begravd ved Nidelven. Det ble bygget en kirke der Olav ble tatt på land i 1030 – Olavskirken. I ettertid så mennesker jærtegn og opplevde undere ved Olavs grav. Olav ble gjenstand for helgendyrkelse, og gjennom århundrer kom pilegrimer fra hele Europa til Olavsmessen i Nidarosdomen.

Olavsfestdagene viderefører en tradisjon som i nyere tid startet i 1962 med etableringen av Olavsdagene. Gjennom disse dagene er det et omfattende program i Nidarosdomen, og pilegrimer fra fjern og nær velger å oppsøke et av Nord-Europas få internasjonale pilegrimsmål.

 

nidarosdomen_konsert_circle_500_opt

I middelalderen var det vanlig å innlede store høytider med en våkenatt. Hovedmarkeringen av Olsok skjer gjennom døgnet fra 28. til 29. juli – et døgn med fordypning i Olavsarven.

Hvorfor feirer vi Olsok?

Olsok markerer minnet om at Olav Haraldson døde i slaget på Stiklestad 29. juli 1030. Olavsvake stammer fra katolsk tid, da det var vanlig å våke og be tidebønner gjennom natta. Til tross for forbudet mot å helligholde alle helgener og holde messer nattestid under reformasjonen, holdt Olsok seg som festdag i den folkelige tradisjonen. Olav levde videre som helgenkonge i sagn og skikker over hele landet helt til Olsokfesten ble revitalisert i forbindelse med feiringen av 900-årsjubileet for hans død i 1930.

 

 

Olsokfeiring i dag

29. juli – Olav den Helliges dag – var den store høytiden i Trondheim. Dermed ble natten til 29. juli, Olavsvaka, viktig. I dag starter det vi har kalt Det hellige døgnet med tidebønnen Vesper 28. juli. Om ettermiddagen 28. juli er det pilegrimsvandringer fra ulike steder i byen.

Olavsvaka innledes med en gudstjeneste i Nidarosdomen ved inngangen til natten. Gjennom hele natten er det tidebønner hver hele time. På flere meditasjonssteder i kirken blir det anledning til å fordype seg i Olavsarvens kristne budskap. Tidebønnen Laudes (morgensang) tidlig om morgenen 29. juli er for noen avslutningen på natten og for andre starten på dagen.

Olav den hellige

3. august 1031 ble kong Olav Haraldsson til Olav den Hellige. Dagen har navnet “Translatio Olavi” etter Olavs kåring til helgen.

Snorre Sturlasson skriver i sin saga: «Med da det hadde gått tolv måneder og fem netter etter kong Olavs død, ble hans levninger tatt opp; da var kista igjen kommet opp av jorda, og da så kong Olavs kiste så ny ut som om den var nyskavet. Biskop Grimkjell var til stede da kong Olavs kiste ble lukket opp; det var en herlig duft av den.

Så blottet biskopen kongens ansikt, og hans utseende var ikke på noen måte forandret, han var rød i kinnene som om han nettopp hadde sovnet. Folk som hadde sett kong Olav da han falt, kunne tydelig se at hår og negler hadde vokst nesten så mye som om han hadde vært levende her i denne verden hele tida siden han falt.» […] «Så ble det avgjort etter biskopens utsagn og med kongens samtykke og hele folkets dom at kong Olav var virkelig hellig.

Kongens legeme ble båret inn i Klemenskirken og ble bisatt over høyalteret. Kista ble trukket med pell og det ble satt telt over den av gudevev. Det hendte straks mange slags jærtegn ved kong Olavs helligdom. På melen der kong Olav hadde ligget i jorda, kom det opp ei fager kjelde, og folk fikk bot for sjukdommer av det vannet. Det ble stelt pent omkring den, og det vannet har alltid siden vært nøye varetatt. Først ble det bygd et kapell, og alteret ble satt på det stedet.

Øystein erkebiskop lot sette høyalteret på samme sted som kongens grav hadde vært i den gamle Kristkirken også. Det blir sagt at Olavskirken nå står der som den gang det skuret stod, der kong Olavs lik ble satt om natta, og det heter Olavsli der hvor kongens helligdom ble båret opp fra skipet; det er nå midt i byen. Biskopen tok vare på kong Olavs helligdom. Han skar også hår og negler på ham, for begge deler vokste som da han var et levende menneske her i verden.»

 

Praktisk

Praktisk informasjon

billetter_sirkel_opt

BILLETTER KAN KJØPES PÅ FØLGENDE STEDER:

 • Olavsfestdagenes hjemmeside under Program
 • Billettservice:
  www.billettservice.no
  Tlf.: 815 33 133
 • Narvesen, 7-Eleven og Turistkontoret i Trondheim
 • Olavsfestdagenes salgsboder (i festivalperioden):
  – Nordre gate
  – Torget
  – Erkebispegården

Her tar vi både kort og kontanter.

 

Rabatter

Det gis student- og honnørrabatt på enkelte arrangementer. Honnør gjelder for alderspensjonister (f.o.m. 67 år) og personer med honnørbevis.

Barn t.o.m. 15 år får student-/honnørrabatt (selges som studentbillett). Det er ingen aldersgrense på arrangementer under Olavsfestdagene. Barn under tre år går gratis.

 

Henting av billetter

Ved bestilling av billetter er hentefristen to dager fra bestillingsdato. Billetter kan hentes i Olavsfestdagenes billettboder (i festivalperioden), på Narvesen, 7-Eleven og Turistkontoret i Trondheim. Uavhentede billetter legges ut én time før forestilling.

Kjøpte billetter refunderes ikke.

 

 

 

Nummererte plasser

I Vår Frue kirke er det nummererte plasser.

På noen av arrangementene i Nidarosdomen er plassene fordelt på seksjoner (nord, sør, øst og vest) i ulike prisklasser.

På øvrige festivalarenaer er det unummererte plasser.

 

Ståplasser

I Borggården er det kun ståplasser, unntatt på Salmekveld, da det bare selges sitteplasser.

Ledsagerbevis

Ved kjøp av billett til ordinær pris, får innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede rett til gratis inngang for sin ledsager.

 

 

ANNEN VIKTIG INFORMASJON

Billetter til museer, utstillinger og liknende fåes kjøpt ved inngangen til arenaen der arrangementet foregår. Billetter til omvisning i Nidarosdomen kjøpes i Nidarosdomens besøkssenter på Vestfrontplassen. Olavsfestdagene og Billettservice selger ikke billetter til disse arrangementene.

Billetter kan kjøpes på alle arenaer hvor arrangementet foregår, og betales enten med kort eller kontant.

Innslipp til konserter er en halv time før konsertstart, unntatt i Borggården, der det er innslipp én time før konsertstart hvis ikke annet er spesifisert.

Av sikkerhetshensyn er det ikke tillatt med paraplyer i Borggården. Det er heller ikke tillatt å ta med stoler.

 

sirkel_turister_opt

Miljøansvar

Olavsfestdagene er en grønn festival. Som en stor kulturfestival med mange besøkende, har vi et betydelig miljøansvar, noe vi tar på alvor ved å arbeide for å gjøre festivalen så bærekraftig som mulig. Miljøansvaret gjennomsyrer både planleggingen av festivalen og selve gjennomføringen.

Olavsfestdagene har vært sertifisert som Miljøfyrtårn siden 2010. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumenterer miljøinnsats og samfunnsansvar. For oss innebærer sertifiseringen at vi systematisk arbeider med miljøtiltak for å skape en stadig mer miljøvennlig festival.

Kulturarv: Olavsfestdagene er privilegert ved at vi får bruke historiske områder med rik kulturarv, som for eksempel Borggården og Nidarosdomen, til våre arrangementer. Dette innebærer et ansvar for å holde disse områdene rene og i god stand under festivalen.

Avfall: For ta vare på miljøet, er avfallshåndtering viktig. Vi sorterer derfor avfallet vårt i syv fraksjoner for sikre at mest mulig resirkuleres og gjenvinnes.

Miljøfyrtårn: Vi tilfredsstiller kravene til miljøfyrtårnsertifiseringen. Som en del av dette oppmuntrer vi og setter krav til våre samarbeidspartnere og leverandører om at de også skal være miljøfyrtårnsertifiserte.

Bevisstgjøring: Vi informerer både publikum, medarbeidere og frivillige om vårt miljøfokus. På denne måten ønsker vi å skape miljøengasjement.

Mat: Vi har som mål å samarbeide med leverandører som tilbyr økologisk og/eller nærprodusert mat.

Støyforurensing: Vi vil ha en best mulig lydopplevelse under våre arrangementer, samtidig som vi unngår unødvendig støy for nærområdet. Vi følger derfor strenge regler for lydnivå.

Miljøfyrtårn

For å skape en miljøvennlig festival, må alle bidra. Vi arbeider stadig for å bli bedre, og setter nye og strengere krav for oss selv hvert år. Vi ønsker på denne måten å styrke festivalens omdømme, styrke grunnlaget for framtidige arrangementer, og  ikke minst  skape en positiv, grønn opplevelse for alle som besøker festivalen.

Hjelp oss å holde Olavsfestdagene ren!

Festivalen Historisk marked

Historisk marked

trommeslager, historisk marked, olavsfestdagene, borggården

Historisk marked under Olavsfestdagenes foregår i og rundt Erkebispegården i Trondheim. Her er det spennende aktiviteter for store og små hele dagen. Både inne i Borggården og utenfor er det salgsboder med alle typer håndverksprodukter fra hele Europa. Opplev den historiske stemingen og la deg rive med av middelaldermusikk og gjøglernes spillopper!

Les mer om programmet for historisk marked 2014

Marked på historisk grunn

Sammen med Nidarosdomen har Erkebispegården spilt en viktig rolle i arven etter Olav den hellige, og har hatt en helt spesiell plass i norgeshistorien. Erkebispesetet ble etablert i Nidaros i 1153, med Erkebispegården som erkebiskopens residens. Erkebispegården har praktfulle steinbygninger med erkebiskopens hall, hvor erkebiskopen tok imot gjester og arrangerte middager. I middelalderen lå det små trehus på rekke og rad langs murene i borggården. Disse tjente som verksteder, lager og boliger for tjenestefolk. Erkebiskopen hadde mange håndverkere i sin tjeneste som laget gullsmedarbeider og glassmalerier. Erkebispesetet ble etter hvert et viktig senter for religion, kultur og handel.

Tradisjonen med Olsok-feiring går langt tilbake i tid, helt tilbake til 1031, da Olav den hellige ble erklært helgen og martyr. Under Olsok kom folk fra fjern og nær til Nidaros for å gjøre bot, men også for å bytte og selge varer. De fikk høre nytt og ble underholdt av omreisende gjøglere og skuespillere. Folk spilte terningspill og kranglet, og det var et yrende folkeliv. Under Olavsfestdagene gjenskapes atmosfæren fra de gamle markedsplassene i og rundt Erkebispegården, med gjøglere, musikanter og handel. Utenlandske pilegrimer og handelsmenn besøker markedet i dag slik de gjorde i tidligere tider.

Bodselgere for Olavsfestdagene 2014

Inne i Borggården

Landlig velvære – skinnfeller og skinnprodukter

Galleri Engler – glasskunst og strikkeprodukter

Tautra kloster – såper

Ormslingan – smykker i bronse og sølv

Ren Fryd – velværeprodukter og tilbehør i naturmaterialer

Jorun Buvik design – smykker

Gebo design – smykker og

Bibelselskapet – bøker

Maskerader – strikkete og tovete luer, skjerf, jakker og kåper

Amfora design – keramikk

Utenfor Borggården

Beli production – såper, drops og annet laget av planter og urter

Leth design – glasskunst

Lykkens portal – pledd

Atelier mema  – glasskunst

Hl. Elisabeth kloster

Quadrex ltd – buer og skinnprodukter

Gripping beast – produkter i glass, tre, skinn, silke og lin

Kirkens bymisjon – glassengler

Pilegrimsbod – informasjon om pilegrimsrutene

 

Telt

Firma Henrik Töörn – brente mandler og glaserte epler

O.Santi Jewelry – sølvsmykker med steiner

Nomad Art Kft. – buer

Ocarinas – Arpad Takacs – leirgjøker

Håndtverksboder

Rirkula – treprodukter

Fagermyr gård – produkter av saueskinn og moskusskinn

Boettcherei-Hanko – treprodukter

Lysthuset – treleker

Tekstilstudio – ullprodukter og garn

Mat og drikke

I Borggården kan du kjøpe mat laget av kortreiste råvarer og med historisk sus. For de sultne byr Marias kjøkken på fristende retter under Historisk marked.

På dagtid selges det vafler og kaffe og andre drikkevarer i Olavsfestdagenes bod. Om kvelden gjøres boden om til salgsbod for øl og vin.

Åpent kl. 10.00–17.00, onsdag 30. juli kl. 10.00–16.00 og kl. 17.00–20.00.

 

Bodselger?

Frister, priser og reglement for bodselgere

 

Påmeldingsfrist: 10. mars

Svarbrev og faktura for påmeldingsgebyr og leie av bod vil bli sendt ut i uke 11.

Påmeldingsgebyr: 1. april

Innbetaling av påmeldingsgebyret må skje senest 1. april. Betalt påmeldingsgebyr er en bekreftelse på at du ønsker å delta. Påmeldingsgebyret refunderes ikke ved eventuell avmelding.

Bodleie: 15 dager etter mottatt faktura

Faktura for leie av bod vil bli sendt ut i medio april.

Priser

MVA kommer i tillegg. Alle priser er inkludert strøm. Alle utstillere betaler samme påmeldingsgebyr: kr 2000,-. Påmeldingsgebyret refunderes ikke ved eventuell avmelding.

SALGSBOD NY:
Hel bod: Hele perioden: Kr 10.000,-
Halv bod: Hele perioden: Kr 5.000,-

SALGSBOD GAMMEL:
Hel bod: Hele perioden: Kr 7.000,-
Halv bod: Hele perioden: Kr 3.500,-

HÅNDVERKSBOD:
Hele perioden: kr 4.000,-
Leies i første hånd ut til de utstillere som demonstrerer et håndverk og selger varer.

EGET TELT:
Hele perioden kr 3.000,-

 

 Send inn din søknad her!

 

Reglement for bodleiere

Økonomi og påmelding

 • Ingen blir registrert før påmeldingsskjemaet foreligger ferdig utfylt og påmeldingsavgiften er betalt. Påmeldingen er bindende og utstiller hefter for bodleien hvis arrangøren ikke klarer å selge det avbestilte areal til andre.
 • Påmeldingsgebyret refunderes ikke ved avbestilling.
 • To ulike bedrifter kan avtale å dele bod. Det søkes da individuelt på halv bod, og man kan i søknadsskjemaet skrive inn navnet til bedrift   man evt. har avtalt å dele med.  Begge bedriftene betaler full påmeldingsavgift.
 • Framleie er ikke tillatt.
 • Betalingsbetingelser: Netto pr. forfallsdato. Dersom betalingsbetingelsene ikke blir overholdt, vil dette medføre tap av bod. Arrangøren har i  så fall rett til å disponere plassen etter samme retningslinjer som ved avbestilling.
 • Utstiller er ansvarlig for skadene som påføres boden.
 • Arrangøren besørger vakthold fra monteringen kan begynne til demonteringen skal være avsluttet, men påtar seg ikke ansvar for utstilte varer og evt. utstyr. Eventuell forsikring av varene under salgsperioden må produsenten selv ta ansvar for. Oppbevaring i lagerrom skjer på egen risiko.
 • Dersom Historisk marked på grunn av force majeure, uforutsette forhold, brann eller lignende ikke kan avvikles, refunderes ikke innbetalt beløp.

 

Profil

 • Alle salgsvarer, inklusive emballasje, skal ha sin opprinnelse i tiden fra middelalderen til 1800-tallet, og være godkjent av arrangøren på forhånd. Arrangøren har anledning til å refusere produkter og eventuelt det areal det er søkt om. Plastposer, utstillingsdukker i plast og liknende gjenstander er ikke tillatt.
 • Firmaplakater og skilt skal ha utseende som passer til profilen på markedet og produktene. Vareprøver og reklamemateriell må kun utdeles fra egen bod. Arrangøren forbeholder seg retten til å fjerne uegnet reklame.
 • All matservering er reservert arrangøren. Det kan allikevel søkes om dispensasjon fra denne regelen.
 • Deltakerne skal være ikledd klær fra tidsepoken fra middelalder til 1800-tallet.
 • Utstillere med egne telt må sørge for at disse er laget i materialer og har et utseende som stemmer overens med markedets profil. Bilder/skisse skal sendes med søknaden. Olavsfestdagene tar ikke inn hvite telt i plastmateriale.
 • Utstillere oppfordres til å på en positiv måte «skape liv og røre» under markedet.

Praktisk

 • Utstiller må selv sørge for montering, demontering og transport av egne varer. Dette gjelder også P-plass til egne kjøretøyer hvis det er nødvendig.
 • Utstiller må selv sørge for at det er ryddig både inne i og utenfor egen bod.
 • Arrangøren kan være behjelpelig med å skaffe lagerrom for varer over natten i salgsperioden.
 • Utstiller må selv ordne med overnatting. Det er ikke tillatt å overnatte på markedet.
 • Innkjøring/utkjøring (opprigging/nedrigging) skal foregå innenfor kl 09.00 og 10.00, kl 18.00 og kl 19.00 på hverdager, og mellom kl 11.00 og kl 12.00, kl 16.30 og 17.30 på søndag om ikke utstillerne har fått annen beskjed fra arrangøren.
 • Utstillere forplikter å holde seg til åpnings- og lukketider under hele festivalperioden.
 • Når utstillingen er demontert, skal bodene etterlates fri for dekorasjoner, spiker og lignende. I tilfelle forsømmelser forbeholder arrangør seg rett til å foreta nødvendig oppryddingsarbeid for utstillers regning.

 

Brudd på reglementet kan føre til umiddelbar stenging av boden og bortvisning fra markedet.

 

Praktisk Frivillige

Frivillig

sirkel_frivillige_opt

Bli kjent med mange nye mennesker og få en uforglemmelig sommeropplevelse i et flott frivilligmiljø. Vi har mange forskjellige oppgaver som skal løses, oppgaver som både er spennende og morsomme, og som samtidig gir fantastiske konsertopplevelser.

Bli med  søk her

Bli også medlem i vår facebookgruppe for de frivillige

Hva kan du jobbe med
som frivillig?

Nedenfor beskriver vi de forskjellige frivilliggruppene vi har under Olavsfestdagene 2014.

 

Artistvert

Ønsker du å være en kontaktperson for artister og andre gjester under festivalen? Som artistvert er det din jobb å sørge for at Olavsfestdagenes prominente gjester blir godt mottatt og ivaretatt mens de er i Trondheim. Arbeidstid avhenger av artistenes behov. Endelig arbeidstid blir avtalt i dialog med gruppeleder.
Gruppeleder: Mats Berg

Billettsalg

Ønsker du å selge billetter på de ulike arenaene i forkant av arrangementer? Dette kan være på dagtid eller på kveldstid. NB! Du må ha fylt 18 år for å være med i denne gruppa.
Gruppeleder: Thor Følstad

 

Festivalkantina

Ønsker du å lage og servere mat til de frivillige under festivalen? Olavsfestdagene setter velferden for de frivillige høyt, og du vil være et viktig ledd i dette. Festivalkantina holder til i flotte lokaler på Katedralskolen. Denne gruppa jobber i tre skift, henholdsvis formiddag, ettermiddag og kveld i perioden 25. juli til 3. august.
Gruppeleder: Elise Djupedal

Frivillig+

Ønsker du å bli bedre kjent med festivalen og legge ned flere arbeidstimer som frivillig? Da er F+ noe for deg. Hver av fivilliggruppene har én eller flere F+ som får større ansvar enn de andre frivillige. Dette kan for eksempel være roller som produksjonsassistenter, journalister, nestledere for gruppeledere, og nestledere for arenaledere. Opplæring vil bli gitt.
Gruppeleder: Elise Djupedal

 

Journalister

Ønsker du å produsere tekst eller ta bilder for Olavsfestdagene under festivalen? Arbeidsoppgavene vil hovedsakelig være å produsere tekster og bildereportasjer til olavsfestdagene.no. Arbeidstid vil variere etter ansvarsområde.
Gruppeleder: Therese Høstad

Markedsføring

Ønsker du å spre Olavsfestdagenes glade budskap før og under festivalen? Arbeidsoppgavene vil være distribusjon av festivalavis og minifoldere før festivalen. Under festivalen vil det være ulike markedsaktiviteter, som å henge opp plakater og skilt knyttet til arrangementene. Du kan velge om du ønsker å jobbe før eller under festivalen.
Gruppeleder: Gunveig Holthe

 

Ressursgruppa

Ønsker du varierte arbeidsoppgaver der du får se festivalen fra ulike sider? Ressursgruppa hjelper til på de ulike arrangementene og arenaene. Dette innebærer for eksempel budtjeneste, stolrigging, være assistent ved gjennomføring av programposter og lignende. I denne gruppa kan du komme med ønsker om arbeidsoppgaver. Arbeidstid kan være på både dag- og kveldstid.
Gruppeleder: Elise Djupedal

Sekretariatet

Ønsker du å besvare spørsmål og henvendelser fra publikum, artister, frivillige og andre som måtte lure på noe? Sekretariatet holder til på Rica Nidelven, og har ansvar for registrering, akkreditering, budtjeneste og informasjon til besøkende. I denne gruppa kan du jobbe på dagtid og/eller kveldstid.
Gruppeleder: Ingeborg Ranøyen

 

Transport

Ønsker du å transportere folk, utstyr og annet materiell? Vi søker deg som har lyst å bli bedre kjent med festivalområdet, med Trondheim by og med strekningen til Værnes fra sjåførsetet. Arbeidstid kan være både på dag- og kveldstid. NB! Du må ha fylt 18 år og ha førerkort for å være med i transportgruppa.
Gruppeleder: Ragnar Kvithyll

Trivselssprederne

Ønsker du å være en av flere sprudlende gledesspredere som vandrer rundt på festivalområdet med den flotte trivselsvogna? Trivselssprederne sørger for at de frivillige skal trives på vakt. Som trivselsspreder vil du gå du rundt med kaffe, kald drikke, frukt, sjokkis og plaster til andre frivillige. Denne gruppa jobber i to skift, formiddag og ettermiddag.
Gruppeleder: Merete Aas

 

Vertskap

Ønsker du å jobbe tett på store kulturopplevelser? På alle våre 15-20 arenaer har vi vertskap i ulike roller med ulike arbeidsoppgaver. Det kan eksempelvis være å geleide og ta imot publikum, rive billetter, enkelt vakthold, svare på spørsmål og samle ølbeger og søppel på arenaområdet. Enkelt sagt er jobben som vertsakp å gi publikum en så god opplevelse av arrangementet som mulig. Arbeidstid kan være både på dag-, ettermiddags- og kveldstid.
Gruppeleder: Marit Sjelmo

Øl- og vinsalg

Ønsker du å jobbe tett på store kulturopplevelser? På våre to største arenaer, Torvet og Borggården, har vi et stort korps av frivillige som serverer øl, vin, mineralvann og småmat til publikum. Ansvaret er å bidra til salg, og sørge for at publikum får en så god opplevelse av arrangementet som mulig. Arbeidstid vil i hovedsak være på ettermiddags- og kveldstid. NB! Du må ha fylt 18 år for å jobbe i denne gruppa.
Gruppeleder: Eva Graf-Andresen

Goder og plikter

Å være frivillig på Olavsfestdagene 2014 gir mange goder og muligheter. Nedenfor viser vi en oversikt over goder og plikter for frivillige.

 1. Som frivillig får du akkreditering. Det betyr at du går gratis inn på alle arrangementer såfremt det er ledige plasser. For å få akkreditering, forplikter du deg til å jobbe minimum 20 timer.
 2. En vanlig vakt er seks til åtte timer.
  Det vil si at du må regne med å jobbe tre til fire vakter.
 3. Du vil få tilsendt vaktlisten før 20. juli. Olavsfestdagene er ansvarlig for at du får nok arbeidstimer. Hvis du takker nei til de vaktene du får tilbud om, kan frivilligkoordinator eller gruppeleder trekke tilbake akkrediteringen din.
 4. Du vil få gratis mat når du er på jobb under festivalen.

 


For å være frivillig under Olavsfestdagene, må du ha telefon og e-post som sjekkes regelmessig. All kommunikasjon med de frivillige før festivalen skjer per telefon og e-post. Den informasjonen du legger inn i søknadsskjemaet vil bli lagret av Olavsfestdagene. Dette er nødvendig for å lette kommunikasjonsflyten før, under og etter festivalen.

Frivilligsøknadene i Olavsfestdagene behandles fortløpende utover våren. Frivillige som har vært med på festivalen tidligere mottar bare informasjon per e-post. Frivillige som ikke har vært med på Olavsfestdagene tidligere, vil bli kontaktet av gruppeleder eller frivilligkoordinator før godkjenning.

Når du sender inn en frivilligsøknad, aksepterer du de betingelsene som gjelder.

Hvis du ønsker å trekke søknaden din som frivillig, sender du en e-post til elise.djupedal@olavsfestdagene.no snarest.

 


 

 

Historisk marked Presse

Velkommen til Olavsfestdagene 2014, 26.juli – 3.august

sirkel_tog_500_opt

Presseakkreditering til Olavsfestdagene 2014

For akkreditering fyll ut skjema gjennom denne lenken.

Bilder fra de ulike arrangementene finner du her. 

For mer informasjon, kontakt:

Kommunikasjonsansvarlig Therese Høstad
therese.hostad@olavsfestdagene.no
Tlf: 928 97 573

Frivillige Partnere

Hovedsamarbeidspartnere

 

sirkel_logoer_sp1_opt

Sparebank 1 SMN

SpareBank 1 SMN er en regional, lokal og selvstendig bank med lange tradisjoner for å bidra til vekst og utvikling i lokalsamfunnet. Olavsfestdagene viderefører en tusenårig tradisjon rundt Olavsarven og har blitt en av landets viktigste kirke- og kulturfestivaler. Med et hovedkontor bygget over Olavskirken er banken tett knyttet til denne tradisjonen. Sammen får vi ting til å skje.

 

Trønderenergi

TrønderEnergi bidrar hvert år til å støtte opp under gode opplevelser i regionen. Olavsfestdagene er en viktig arena for opplevelser. Med mangfold og bredde bidrar festivalen til kulturelle perler for en hver smak. TrønderEnergi er stolt samarbeidspartner til Olavsfestdagene og bidrar til at festivalen kan gi  publikum i regionen noe å glede seg til hvert eneste år gjennom gode opplevelser for små og store.

 

sirkel_logoer_TE_opt

 

sirkel_logoer_adressa_opt

Adresseavisen

Olavsfestdagene er en folkefest som er viktig for hele Midt-Norge. Gjennom sitt mangfoldige program setter de fokus på verdier og opplevelser publikum lar seg begeistre av år etter år. Adresseavisen er stolt samarbeidspartner til Olavsfestdagene fordi denne festivalen gjør vår region rikere gjennom det samfunnsoppdraget de utøver.

 

Samarbeidspartnere

samarbeidspartnere_logoer_HK

samarbeidspartnere_logoer_ricaNidelven

samarbeidspartnere_logoer_ricaBakklandet

samarbeidspartnere_logoer_teekay

samarbeidspartnere_logoer_retura

samarbeidspartnere_logoer_mollerBil

samarbeidspartnere_logoer_visma

samarbeidspartnere_logoer_viaAgencia

samarbeidspartnere_logoer_ecdahls

samarbeidspartnere_logoer_atb

 

Partnere

 

partnere_logoer_bkt

partnere_logoer_dinBedriftshelsetjeneste

partnere_logoer_expoline

partnere_logoer_foraas

partnere_logoer_fremo

partnere_logoer_ide

partnere_logoer_itnor

partnere_logoer_medialab

partnere_logoer_nextoffice

partnere_logoer_posisjon

partnere_logoer_prima

partnere_logoer_pwc

partnere_logoer_rignes

partnere_logoer_searchHouse

partnere_logoer_telt

partnere_logoer_trndheimLyd

partnere_logoer_trondheimParkering

partnere_logoer_trykkpartner

partnere_logoer_visiontech

partnere_logoer_brodrene_dahl

 

Leverandører

 

leverandorer_logoer_billettservice

leverandorer_logoer_kjeldsberg

leverandorer_logoer_maske

leverandorer_logoer_nidar

 

 

Offentlige bidragsytere og samarbeidspartnere

 

offentlige_logoer_kulturdepartmenetet

offentlige_logoer_NDR

offentlige_logoer_NKR

offentlige_logoer_norskeKirke

offentlige_logoer_STFK

offentlige_logoer_TrondheimKommune

 

Støttespillere Olavsfestdagene

 

stottespillere_logoer_midtbyen

 

 

Vil du bli partner?

 1. Ta kontakt med Roar Raaen Aksnes

 

Presse Kontakt

sirkel_frivillige2_opt

Olavsfestdagene i Trondheim

Besøksadresse: Munkegata 2, Trondheim sentrum
Postadresse: Postboks 2045, N-7410 Trondheim
Tlf: +47-73 84 14 50
E-post: info@olavsfestdagene.no
Org.nr. 975 370 925

Vi kan kontaktes i vanlig arbeidstid mellom kl. 08.00–15.30.

 

Administrasjon 2014

337748_254990351203906_1114759450_o

Petter Myhr
Direktør
Tlf: 73 84 14 50
Mobil: 480 49 176
petter.myhr@olavsfestdagene.no

Jens Storli
Programsjef og NK
Tlf: 73 84 14 53
Mobil: 91 76 77 52
jens.storli@olavsfestdagene.no

Sigrid Sørflakne
Økonomi- og administrasjonssjef
Tlf: 73 84 14 50
Mobil: 95 77 63 10
sigrid.sorflakne@olavsfestdagene.no

Roar Raaen Aksnes
Markeds- og sponsorsjef
Tlf: +47 73 84 14 50
Mobil: 41 61 51 70
roar.raaen.aksnes@olavsfestdagene.no

 

Rune Bratseth
Spesialrådgiver og prosjektleder
Tlf: 73 84 14 50
Mobil: 97 02 95 76
rune.bratseth@olavsfestdagene.no

Ida Kvithammer
Sponsorkoordinator
Tlf: 73 84 14 50
Mobil: 94 42 52 46
ida.kvithammer@olavsfestdagene.no

Per Tronsaune
Arrangementssjef
Tlf: 73 84 14 50
Mobil: 95 02 28 80
per.tronsaune@olavsfestdagene.no

Liv Inger Grefstad
Prosjektleder
Tlf: 73 84 14 50
Mobil: 92 25 98 96
liv-inger.grefstad@olavsfestdagene.no

 

Prosjektansatte 2014

Camilla Rusten
Festivalkoordinator
Tlf: 73 84 14 55
Mobil: 98 44 53 22
camilla.rusten@olavsfestdagene.no

Elise Djupedal
Frivilligkoordinator
Tlf: 73 84 14 50
Mobil: 41 69 69 87
elise.djupedal@olavsfestdagene.no

Tore Aaen Aune
Prosjektleder Ringve Intl. Sommerkurs
Tlf: 73 84 14 50
Mobil: 40 40 45 84
toreaune@online.no

Therese Høstad
Kommunikasjonsansvarlig
Tlf: 73 84 14 50
Mobil: 92 89 75 73
therese.hostad@olavsfestdagene.no

Knut Martin kristensen

Knut Martin Kristensen
Program- og arrangementskoordinator
Tlf: 73 84 14 50
Mobil: 995 24 358
knut@olavsfestdagene.no

Line Anni Solbakken
Prosjektleder Historisk marked
Tlf: 73 84 14 50
historiskmarked@olavsfestdagene.no

Elisabeth Lien
Billettsjef
Tlf: 73 84 14 50
Mobil: 48 13 33 90
elisabeth.lien@olavsfestdagene.no

Vegard Smevoll
Prosjektleder magasin
Tlf: 73 84 14 50
Mobil: 918 59 535
vegard.smevoll@olavsfestdagene.no

 

Partnere Ringve Course

Ringve International Summer Course

The Ringve International Summer Course is held at Sund folkehøgskole at Inderøy, about 100 km north of Trondheim, 30 July–5 August 2014.

image002

Early Music Performance Practice, master classes, ensemble playing, musical evening get-togethers, and concerts. The course is taught in English and is held from 30 July to 5 August. Recommended travel days 29 July and 6 August.

News on 20 February 2014: Harry van der Kamp (bass) will be teaching in the vocal class.

Contact person: Tore Aaen Aune, phone: +47 404 04 584, email toreaune@online.no

If you have sent in your application without getting any response, please contact Tore Aaen Aune directly.

Practical information

After Urbino, Italy, the Ringve Course is the longest living early music course in Europe, and attracts students from all over the world.

15–20 countries are represented every year; this is truly an important international meeting place!

Early Music Performance Practice, master classes, ensemble playing, musical evening get-togethers, and concerts.

Faculty 2014

Harry van der Kamp voice Elizabeth Svarstad historical dance Peter Holtslag recorder/traverso Gottfried von der Goltz baroque violin Kristin von der Goltz baroque cello David Staff trumpet and cornetto Thomas Boysen lute/improvisation Ketil Haugsand harpsichord

Level

Amateur as well as professional, but a certain adequate background is required. Six days of teaching, one day off. The course is taught in English.

 

Course fee and housing

Active participants: NOK 2 200 per person. Max 10 students per class Passive/auditors: NOK 1 200 per person. Unlimited room and full board: NOK 3 450/4 800 (double/single room.)

 

Contact person

Tore Aaen Aune, phone: +47 404 04 584, email toreaune@online.no

 

Application deadline 15 May, but there is still space in most classes, so you are still free to send in your application.

How to get there

By plane to Trondheim Airport Værnes: There are international connections worth checking: Norwegian Air Shuttle from London Gatwick to Værnes, Ryanair from a.o. London Stanstead and Milano to Torp, and Wideroe from Torp to Værnes. There are also direct flights to Værnes from Amsterdam (KLM), Copenhagen (SAS, Norwegian) and from several Norwegian cities. Travelling via Oslo with connecting flights to Trondheim is often the most convenient. By train via Trondheim or Storlien, Sweden: Booking early, you may also travel from Oslo by train at NOK 199 (www.nsb.no). By bus: There is a very cheap bus-line from Oslo or Oslo Airport Gardermoen to Trondheim from NOK 49 one way http://www.lavprisekspressen.no. By car to Sund, Inderøya.

Faculty

For 37 years the Ringve International Summer Course has gathered some of the world’s leading professors and performers in the Early Music field.

Harry van der Kamp – voice, bass

Before Harry van der Kamp decided to become a musician, he studied law and psychology in Amsterdam. His musical career startet when he began singing with Elizabeth Cooymans and Max van Egmond at the Amsterdam Sweelinck Conservatory. His work is mainly concentrated on Early music and Baroque, including Baroque opera of composers such as Francesco Cavalli, Stefano Landi, Antonio Cesti, Henry Purcell, Jean-Philippe Rameau, Reinhard Keiser and Georg Friederich Händel. He with the Nederlandse Opera in Monteverdi’s operas L´Orfeo and L´incoronazione di Poppea, and also in Rêves d’un Marco Polo of Claude Vivier. Bernard Holland described his performance in 1996 as Zoroastro in Handel’s Orlando with Les Arts Florissants, conducted by William Christie, in the New York Times: «Harry van der Kamp is the only man, managing Zoroastro’s bass arias with pleasing clarity and heft.» He also recorded several Bach cantatas and the Mass in B minor with Gustav Leonhardt. On a recording of Bach’s St John Passion with Sigiswald Kuijken he performed with his teacher Max van Egmond and Christoph Pregardien as the Evangelist. In 1996 he recorded Bach’s St. Matthew Passion with Franz Brüggen and the Orchestra of the Eighteenth Century. He has worked with ensembles like the Hilliard Ensemble, Musica Antiqua Köln, and Les Arts Florissants.

In 1984 he founded the Gesualdo Consort Amsterdam to perform madrigals of the 16th and 17th century, by composers such as Carlo Gesualdo, Emilio de’ Cavalieri, and Scipione Lacorcia, as well as music of the 20th century.

In 2010 Van der Kamp was appointed ”Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw”.

Elizabeth Svarstad – historical dance for singers and musicians

Elizabeth Svarstad received her BA in dance from The Norwegian College of Dance and her MA in Dance from The Norwegian University of Science and Technology (NTNU). She also studied baroque dance with Mary Collins, Thomas Baird, Irène Ginger and Françoise Denieau. Presently she is teaching dance history and historical dance at The Oslo National Academy of the Arts, The Norwegian Academy of Music, The Norwegian College of Dance, and at NTNU. She has received the Government Grant for artists, grants from The Fund for Performing Artists and The Arts Council Norway. Her work as a baroque dancer and choreographer includes dance productions for Copenhagen Opera Festival, The National Museum of Art, Concerts Norway, The Royal Court, Akershus Fortress and Monster. She is currently a Ph.D. candidate at NTNU, Department of Music, researching dance in Norway 1770–1850.

Ketil Haugsand – harpsichord

Ketil Haugsand is a professor of harpsichord at the Hochschule für Musik in Cologne, and is regarded as one of the greatest harpsichordists and Early Music personalities in the world. His CD recordings with works by Rameau, Marchand, Seixas, Sousa Carvalho et cetera, for Simax, Virgin and Linn have won significant international acclaim. His interpretations of the Clavierübungen by J.S. Bach – and especially the Goldberg Variations – have been singled out as highly original and outstanding ground-breaking performances. Haugsand studied with Gustav Leonhardt at the Amsterdam Conservatory, where he was awarded the coveted Prix d’Excellence. Later he was laureate at international harpsichord competitions in Paris and Brûges. Professor Haugsand is one of the most sought-after harpsichord teachers on the academic level today.

Peter Holtslag – recorder/traverso

Born in Amsterdam in 1957, Peter Holtslag studied recorder flute with Kees Boeke (Frans Brüggen being his great inspiration) at the Sweelinck Conservatorium of his native town, graduating cum laude. He has toured Europe, the US, Asia, Australia and New Zealand as a recorder player and as a transverse flute player. As a distinguished soloist and chamber musician, he shared the concert platform and toured with musicians and ensembles like Gustav Leonhardt, William Christie, Roy Goodman, The English Concert, The Orchestra of the 18th Century, Akademie für Alte Musik Berlin, La Fontegara Amsterdam, The Parley of Instruments, et cetera. His approximately 35 CD recordings on most major labels (DGG/Archiv, Hyperion,Chandos, Harmonia Mundi, CPO, Aeolus, et cetera) have won international acclaim. From 1984–88 he was teaching at the Guildhall School of Music in London, and in 1988 he was appointed professor to both the Royal Academy of Music, London and the Hochschule für Musik und Theater Hamburg. At present he is also guest professor at the Akademia Muzyczna w Krakowie. He has been teaching at the Ringve Course since 2000. Home page: www.peterholtslag.com

 

Gottfried von der Goltz – baroque violin

Gottfried von der Goltz has made a respected international name for himself as a Baroque violinist and an Artistic Director of the Freiburg Baroque Orchestra. He made the specialist world sit up and take notice with successful CD recordings of the regrettably long-forgotten music of the Dresden Baroque and Bach’s sons. Nevertheless, he does not want to restrict himself to being a specialist in one particular repertoire. To the contrary, his far-reaching discography, ranging from the 17th century to the modern, shows that he is a tremendously versatile and flexible musician. Recently a CD with works by Johann Christoph Friedrich Bach, the third composer son of Johann Sebastian Bach, appeared under his leadership. In addition to his multi-layered chamber music engagements, Gottfried von der Goltz is Artistic Director of the Norwegian Baroque Orchestra. As a professor, he is also a popular teacher of baroque and modern violin at the College of Music in Freiburg.

David Staff – trumpet/cornetto

David Staff is a virtuoso trumpet and cornetto player specializing in playing, directing and researching music from the Renaissance to Classical period. Staff’s career has taken him all over the world and he has recorded with all the major companies. He has recorded all of the great trumpet parts of J. S. Bach, including six recordings and numerous performances of the second Brandenburg concerto. In addition he has made concerto performances on both modern and old trumpet in more than 20 countries. In 2007 his work continued with his own ensemble “Clarino” and Frans Bruggen’s Amsterdam based “Orchestra of the Eighteenth Century”. His fascination with music from the renaissance, baroque and classical periods began when he was in his early teens. He began teaching himself the natural trumpet and cornetto at the tender age of 15. After formal studies in London he began an exciting career playing modern as well as old instruments. In 1985 he began to take playing the natural trumpet (without finger holes) seriously. From 1986, with the support of his colleague Jonathan Impett, he adopted this approach as standard within the trumpet section of Frans Brüggen’s Amsterdam based Orchestra of the Eighteenth Century. Currently, they have given more than 1100 performances adhering to this approach. David is an experienced teacher and he has given master classes and seminars for both the International Trumpet Guild, the Historic Brass Society and at universities and conservatoires worldwide. He is increasingly in demand as a director and consultant for all manner of productions and has directed ensembles in Australia, Croatia, Denmark, Estonia, Poland, England, and Spain. Home page: http://www.davidstafftrumpets.com

Kristin von der Goltz – baroque cello

Kristin von der Goltz studied under Christoph Henkel in Freiburg and William Pleeth in London. She was also a member of the Freiburg Baroque Orchestra from 1991 to 2004. Today she performs on the modern and the Baroque cello and is in international demand as a solo cellist, working with Nikolaus Harnoncourt, Ton Koopman, Marc Minkowski and others. She has been a member and soloist with the BerlinBarockSolisten since 2006 and, since 2009, as a solist with the Munich Chamber Orchestra. She was a guest lecturer at the International Bohemia Festival in Prague and at the Mannheim Orchesterakademie. From 2004 to 2009 she taught Advanced Class in Modern Cello at the College of Music for Catholic Church Music in Regensburg, Germany. After lectureships in Duisburg and Munich, she became a Professor of Baroque Cello at the College of Music in Frankfurt in 2009.

Thomas Boysen – lute, continuo and improvisation

Born in Oslo in 1970, Thomas Boysen studied classical guitar and lute at the Norwegian State Academy of Music. After achieving his diploma in 1995 he went to Germany to study with Prof. Rolf Lislevand at the State Academy of Music in Trossingen. Since then Boysen has established himself as an accomplished lutenist and Continuo player and has among other things been working with with Balthasar-Neumann-Ensemble, Armonico Tributo Austria, Le Poème Harmonique, Freiburg Baroque Orchestra, Akademia, Emma Kirkby, Rolf Lislevand, and Paolo Pandolfo. He has performed in most European countries, USA, Hong Kong, South Korea, and Cuba and has contributed to more than 40 CD recordings on record labels like Glossa, Naive, Sony, Harmonica Mundi and K617. Home page: www.thomasboysen.de  

Application Ringve Summer Course 2014

 

Application deadline 15 May, but there is still space in most classes, so you are still free to send in your application.

* Mandatory

About you

 

Course

 

Experience

 

Verification

Kontakt