Olavsfestdagene

Bodselger

PÅMELDING INNEN 1. MARS

PÅMELDINGSGEBYR INNEN 1. APRIL

Historisk marked 2017 vil holde åpent fra fredag 28.juli – lørdag 5.august.

MELD DEG PÅ HER!

Svarbrev og faktura for påmeldingsgebyr og leie av bod vil bli sendt ut i uke 11. Innbetaling av påmeldingsgebyret må skje senest 1. april. Betalt påmeldingsgebyr er en bekreftelse på at du ønsker å delta. Påmeldingsgebyret refunderes ikke ved eventuell avmelding. Faktura for leie av bod vil bli sendt ut i medio april med forfall 15 dager etter mottatt faktura.

 

Alternativer og priser:

 • Hel salgsbod: 12 300,-
 • Halv salgsbod: 6 300,-
 • Håndverksbod: 5 300,- (Demonstrasjon av håndverk og varesalg prioriteres.)
 • Telt: 4 300,-

Påmeldingsgebyr: Kr. 2 000,-

 

Økonomi og påmelding

 • Ingen blir registrert før påmeldingsskjemaet foreligger ferdig utfylt og påmeldingsavgiften er betalt. Påmeldingen er bindende og utstiller hefter for bodleien hvis arrangøren ikke klarer å selge det avbestilte areal til andre.
 • Påmeldingsgebyret refunderes ikke ved avbestilling.
 • To ulike bedrifter kan avtale å dele bod. Det søkes da individuelt på halv bod, og man kan i søknadsskjemaet skrive inn navnet til en bedrift man har avtalt å dele med. Begge bedriftene betaler full påmeldingsavgift.
 • Framleie er ikke tillatt.
 • Betalingsbetingelser: Netto pr. forfallsdato. Dersom betalingsbetingelsene ikke blir overholdt, vil dette medføre tap av bod. Arrangøren har i så fall rett til å disponere plassen etter samme retningslinjer som ved avbestilling.
 • Utstiller er ansvarlig for skader som påføres boden.
 • Arrangøren besørger vakthold fra monteringen kan begynne til demonteringen skal være avsluttet, men påtar seg ikke ansvar for utstilte varer og evt. utstyr. Eventuell forsikring av varene under salgsperioden må produsenten selv ta ansvar for. Oppbevaring i lagerrom skjer på egen risiko.
 • Dersom Historisk marked på grunn av force majeure, uforutsette forhold, brann eller lignende ikke kan avvikles, refunderes ikke innbetalt beløp.

Profil

 • Alle salgsvarer, inklusive emballasje, skal ha sin opprinnelse i tiden fra middelalderen til 1800-tallet, og være godkjent av arrangøren på forhånd. Arrangøren har anledning til å refusere produkter og eventuelt det areal det er søkt om. Plastposer, utstillingsdukker i plast og liknende gjenstander er ikke tillatt.
 • Firmaplakater og skilt skal ha utseende som passer til profilen på markedet og produktene. Vareprøver og reklamemateriell må kun utdeles fra egen bod. Arrangøren forbeholder seg retten til å fjerne uegnet reklame.
 • All matservering er reservert arrangøren. Det kan allikevel søkes om dispensasjon fra denne regelen.
 • Deltakerne skal være ikledd klær fra tidsepoken fra middelalder til 1800-tallet.
 • Utstillere med egne telt må sørge for at disse er laget i materialer og har et utseende som stemmer overens med markedets profil. Bilder/skisse skal sendes med søknaden. Olavsfestdagene tar ikke inn hvite telt i plastmateriale.
 • Utstillere oppfordres til å på en positiv måte «skape liv og røre» under markedet.

Praktisk

 • Utstiller må selv sørge for montering, demontering og transport av egne varer. Dette gjelder også P-plass til egne kjøretøyer hvis det er nødvendig.
 • Utstiller må selv sørge for at det er ryddig både inne i og utenfor egen bod.
 • Arrangøren kan være behjelpelig med å skaffe lagerrom for varer over natten i salgsperioden.
 • Utstiller må selv ordne med overnatting. Det er ikke tillatt å overnatte på markedet.

TIDER

 • Utstillere forplikter å holde seg til åpnings- og lukketider under hele festivalperioden.
 • Når utstillingen er demontert, skal bodene etterlates fri for dekorasjoner, spiker og lignende. I tilfelle forsømmelser forbeholder arrangør seg rett til å foreta nødvendig oppryddingsarbeid for utstillers regning.

Brudd på reglementet kan føre til umiddelbar stenging av boden og bortvisning fra markedet.