Tilbake

Seminar: «Trygge rom»

Seminaret søker å utdype hvordan kirkene kan støtte opp om alle menneskers rett til og behov for grenser og verdighet knyttet til egen kropp og seksualitet.Seminaret søker å utdype hvordan kirkene kan støtte opp om alle menneskers rett til og behov for grenser og verdighet knyttet til egen kropp og seksualitet.

Kirkemøtet i Den norske kirke vedtok i april 2018 et nytt punkt på kirkens visjonsdokument. Under overskriften: Kirken skaper trygge rom, heter det:

• Alle mennesker har ukrenkelig verdi.
• Kirken deltar i arbeid mot undertrykking og alle former for vold og overgrep
• Kirken fremmer språk for, og samtaler om, grenser makt og seksualitet
• Kirken deltar i #meetoo-bevegelsen, #torsdagerisvart og tilsvarende.

Seminaret søker å utdype hvordan kirkene kan støtte opp om alle menneskers rett til og behov for grenser og verdighet knyttet til egen kropp og seksualitet. På seminaret deltar blant andre: Elisabeth Torp, daglig leder på Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep og Paul Erik Wirgenes, avdelingsdirektør i Kirkerådet.

Seminaret er i regi av Kirke 2018 og er et samarbeidsprosjekt med Trondheim Folkebibliotek.

Kjøp billett
     
Logo Miljøfyrtårn