Tilbake

Kirke 2016: Norsk misjon og bankvirksomhet – diakoni eller Mammon?

For to århundrer siden bidro prester i Norge til utviklingen av en rekke sparebanker. Nå er det sjeldent at økonomiske problemstillinger står sentralt i forkynnelse og veiledning. Likevel er norsFor to århundrer siden bidro prester i Norge til utviklingen av en rekke sparebanker.

Nå er det sjeldent at økonomiske problemstillinger står sentralt i forkynnelse og veiledning. Likevel er norsk misjon eier og driver av en rekke banker med til sammen flere hundre tusen kunder!

Mangelen på finansielle tjenester for de fattige er en like sterk faktor i opprettholdelse av fattigdommen som mangel på vann, dårlig helse og manglende utdanning. Kan bankvirksomhet forstås som diakoni – eller er det å introdusere mammon for store folkegrupper?

Kjøp billett