Tilbake

Gudstjenesteprogram lørdag 6. august og søndag 7. august

Storslåtte høymesser, vakker musikk og sterke, stillferdige inntrykk. Gudstjenestelivet i Nidarosdomen byr på mye gjennom hele festivaluken. Gudstjenesteprogram i Nidarosdomen lørdag 6. august 1Storslåtte høymesser, vakker musikk og sterke, stillferdige inntrykk. Gudstjenestelivet i Nidarosdomen byr på mye gjennom hele festivaluken.

Gudstjenesteprogram i Nidarosdomen lørdag 6. august

13:30: Orgelmeditasjon m/Magne Drogen, gratis

16:00: Konsert – Pilegrim i orgelsko

Vår Frue kirke

19:00 Gudstjeneste med tema Mammon, m/Moddi og Ida Maria.

 

Gudstjenesteprogram i Nidarosdomen søndag 7. august

11:00: Høymesse

18:00: Kveldsmesse

GUD ELLER MAMMON?

Når penger blir et mål i seg selv og når vår streben etter rikdom og materiell status er drevet av våre egne behov ogtrangen til egen lykke – da er det Mammon som styrer oss.

– Da er Mammon vår herre, og vi er Mammons slaver. Da kan vi ikke samtidig lyde en kjærlig gud, og langt ifra hengi oss til guddommen, sier domprost Ragnhild Jepsen.

Ordet mammon er i kristendomen brukt om tøylesløs materialisme og grådighet, det som får så stor plass i livet at alt annet blir uviktig og lite.

Gudstjenestelivet i Nidarosdomen samler mange tusen mennesker og er en puls som går daglig under Olavsfestdagene. Olsokfeiringen i Nidarosdomen skal være folkelig og livsglad, samtidig som kirken også skal være et sted for høytid, hvile og meditasjon, og gi alle som kommer en fornemmelse av å komme til et hellig sted som også gir rom for deres eget.

Kirken kommer under årets Olavsfestdagene til å bore mer i begrepet Mammon. I gudstjenester, foredrag og seminar rettes et kritisk og utforskende blikk på sider av vårt samfunn vi kanskje ikke tenker over til vanlig.

– Både i kunsten og kirken skal vi rette fokus på det som samler og utfordrer. Da kan vi selv risikere å bli utfordret også. Kanskje provoserte. Men hvem trenger vel ikke å høre og ta til seg ordene fra verdens mest kjente kritiker av det rommet jaget etter rikdom kan få i livene våre?

Hvor vanskelig det er for de rike å komme inn i Guds rike! For deter lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å gå inn i Guds rike (Jesus i Evangeliet etter Lukas, kap. 18, vers 24.25)

Kjøp billett
     
Logo Miljøfyrtårn