Tilbake

Gjestehus – Trondheim Voices og Wild at art

Christian Wallumrød til å komponere et nytt musikkverk som formes og framføres gjennom hele perioden, og Norges fremste livelydprodusent Asle Karstad, som gjennom sin lange fartstid sammen med ensemblet, alltid setter sitt særpreg på lyden av Trondheim Voices. Gjestehus vil åpne dørene i Lademoen kirke onsdag 29. juli kl. 12:00, og ikke stenge igjen før vi er inne i det femte døgnet, søndag 2. august kl. 18:00. Det vil alltid være åpent og publikum kan komme og gå som de vil. Musikken vil være kjernen i alt som skjer, gjennom komposisjoner, improvisasjoner, bevegelse og dans. Følg med på prosjektet og stadige oppdateringer her. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gjestehus er et levende kunstverk som vil gå kontinuerlig over fem døgn i Lademoen kirke. Bli med inn i Gjestehus og bort fra hverdagen slik du kjenner den.

Olavfestdagene har invitert Trondheim Voices og Wild at art til å skape et helt nytt og unikt kunstverk som undersøker festivalens tema TID, etter inspirasjon fra POPludium i Trondheims gamle hovedpostkontor i 2013. Med Gjestehus vil Trondheim Voices og Wild at art leve og bo i kunstnen gjennom fem døgn. Gjennom å improvisere med musikk, bevegelse, situasjoner og rom – over TID – vil de undersøke hva som skjer og hva det kan utløse av nye opplevelser.

Til Gjestehus har Trondheim Voices og Wild at art invitert med seg musiker Christian Wallumrød til å komponere et nytt musikkverk som formes og framføres gjennom hele perioden, og Norges fremste livelydprodusent Asle Karstad, som gjennom sin lange fartstid sammen med ensemblet, alltid setter sitt særpreg på lyden av Trondheim Voices.

Gjestehus vil åpne dørene i Lademoen kirke onsdag 29. juli kl. 12:00, og ikke stenge igjen før vi er inne i det femte døgnet, søndag 2. august kl. 18:00. Det vil alltid være åpent og publikum kan komme og gå som de vil. Musikken vil være kjernen i alt som skjer, gjennom komposisjoner, improvisasjoner, bevegelse og dans.

Følg med på prosjektet og stadige oppdateringer her.

———————————————————————————————————

Vi har forlatt hverdagen som vi kjenner den. Her finnes ikke klokker, hverdagens norm eller oppdragelsens regler. Gjestehus er livet som utspiller seg i randsonen av alt vi kjenner.

Her ønsker vi kaos velkommen i det vi visker ut tiden, i et forsøk på å finne nye språk, ny musikk, nye måter å være sammen på. Her kan du overgi deg til flyten, til det vi ikke kjenner. Til en tilstand hvor kunsten, musikken og livet blir ett.

I fem døgn inviteres du til å komme og gå som du vil. Gjestehus er åpent for alle og er alltid åpent. Ta gjerne med deg din venn, et pledd, noe varmt å bre over deg selv, for om du vil, kan du flytte inn med oss, i kunsten. Her inne er det du som bestemmer hvem du vil være.

Her inne finnes ikke hierarki, ingen rangordning. Gjestehus er en liminalfase, et «hverken-eller» – et kollektivt mulighetsrom, som vi alle kan forme. For kan vi sammen tømme oss for det vi tror vi er, det vi tror vi kan, eller må være?

Slik vil Gjestehus vokse over tid, i døgnets egen puls, med musikken og sammen med alle som til enhver tid er der. Grensene mellom musiker og publikum er konstant ustabile.

Musikken former huset og formes samtidig av alt som skjer. Komposisjoner går inn og ut av improvisasjon, hverdag blir dans og i dansen møtes vi alle.

Kan vi sammen finne et nullpunkt? Kan vi starte noe nytt?

———————————————————————————————————

 

Trondheim Voices er et eksperimenterende vokalensemble bestående av ti improviserende, profesjonelle sangere, alle med forankring i jazzlinja ved NTNU. De har de senere år søkt utover tradisjonelle scener og formater for vokalmusikk, og har gjennom samarbeidet med Hertling og Cirka Teater utvidet sitt improvisasjonsarbeid til også å omfatte dans, bevegelse, rom og situasjoner. Samarbeidet med Cirka Teater, Eirik Hegdal og Asle Karstad førte i 2014 til to Hedda-priser og en nominasjon til Musikkteaterprisen for forestillingen Hundre hemmeligheter. Kunstnerisk leder er Siri Gjære. www.trondheimvoices.no

 

Wild at art er en kunstnerisk strategi og holdning, arbeidsplattform, metode og samarbeidspraksis som skal tillate kunstnere å undersøke og produsere nye rom og forutsetninger for livet og kunsten. Wild at art skaper unntakstilstander og mulighetsrom; situasjoner som kan utfordre våre tillærte og faste identiteter, regler for adferd og norm. Wild at art er initiert og drives av kunstneren Ann-Cathrin Hertling. www.wildatart.no

 

Christian Wallumrøds musikk kjennetegnes av sterkt tonespråk, kompleksitet og skjønnhet. Den vil alltid ha sin egen tid og energi, som ikke er definert ut fra forventede konvensjoner, men ønske om å skape strekk og tilstander som står for seg selv. Wallumrøds musikk er preget av at den rommer muligheter for endring og utvikling gjennom samspill og improvisasjon – noe som er kjernen i hele Gjestehus. Wallumrød har komponert for egne og andres ensembler siden 1990-tallet, og er fast på plateselskapet ECM. www.christianwallumrod.com

 

Asle Karstad er en av Norges ledende lydkunstnere, og har samarbeidet med Trondheim Voices i en årrekke. Sammen fikk de blanta annet Hedda-pris for beste audiovisuelle design for forestillingen Hundre hemmeligheter i 2014. Karstad arbeider med alle former for lyd, og har sammen med Arnvid Lau Karstad utviklet systemet Maccasolve, som gjør sangerne i Trondheim Voices i stand til å bevege seg fritt og samtidig kontrollere effekter live i samarbeid med Karstad.

 

Produsert av Trondheim Voices/Midtnorsk Jazzsenter
Støttet av Norsk Kulturråd og Trondheim Kommune

 

     
Logo Miljøfyrtårn