Tilbake

Familiemesse: Barn i Guds tid

De tre store gudstjenestene i Nidarosdomens Olsok-feiring med TID som tema: Søndag 26. juli 11:00 I DAG ER NÅDENS TID Onsdag 29. juli 11:00 TID OG TRO Medvirkende: Preses Helga Haugland Byfuglien, domprost Ragnhild Jepsen, domkantor Magne H. Draagen, Schola Sanctae Sunnivae (dir. Anne Kleivset) og Holst Singers. Søndag 2. august 11:00 BARN I GUDS TID Medvirkende: Biskop Tor Singsaas, kapellan Beate I. Lerdahl, vikarprest Elisabeth Fongen, liturg Steffen Aune, domkantor Petra Bjørkhaug og Ung Kirkesang m/orkester.Storslåtte høymesser, vakker musikk og sterke, stillferdige inntrykk. Gudstjenestelivet i Nidarosdomen byr på mye gjennom hele festivaluken.

TID er tema for årets Olavsfestdager og årets familiemesse har fått tittelen Barn i Guds tid. Medvirkende er biskop Tor Singsaas som holder preken, kapellan Beate I. Lerdahl, sommerprest Elisabeth Fongen, liturg Steffen Aune, domkantor Petra Bjørkhaug og barn fra Ung Kirkesang sin korsommerskole 2015 og et ensemble med 6 musikere.

Musikken for Nattverdmesse for barn er skrevet av Johan Varen Ugland og teksten er skrevet av Eyvind Skeie. Ellers medvirker engelen til Pling, en av sykehusklovnene, Tove Karoliussen. Under nattverden vil det være en vandring for barna i Nidarosdomen. Da vil de kunne gå rundt i kapellene hvor de kan tenne et lys og tegne en bønn. Dette er for at barna skal få lov til å utforske kirkerommet. Det vil også være en dåpspåminnelse i fødselskapellet.

Tid som rytme og rettesnor

Døgnet med tidebønnene i klosteret, uken med skapelsesdagene og oppstandelsen som rytme, og året med søndagene og høytidene. Ikke bare bestemmer de menighetens liv, de gir også rytme til samfunnet; til arbeidsliv og fritid, til aktivitet og avkobling.

– Helt siden de første kristne samlet seg til bestemte tider og på faste dager i uken, har forståelsen av tid vært avgjørende for hvordan en utviklet lære og gudstjeneste, sier domprost i Nidaros, Ragnhild Jepsen.

Under Olavsfestdagene 2015 vil også gudstjenestene i Nidaros domkirke ha TID som tema. Først og fremst som en daglig rytme av gudstjenester og tidebønner, morgen, middag og kveld. I Olsokdøgnet fra 28. juli om ettermiddagen til 29. juli om kvelden synges tidebønnene i Nidarosdomen omtrent slik de ble sunget i middelalderen.

Pilegrimsmesser

De siste årene har stadig flere pilegrimer valgt å komme til Trondheim under Olsok, og mottak av pilegrimene har fått en sentral plass også i gudstjenestelivet. Pilegrimsgudstjenestene foregår på norsk og engelsk hver morgen og ettermiddag gjennom hele Olavsfestdagene.

Med følge av enkel fløytestemme og med Nidarosdomens mektige arkitektur som bakteppe, er gudstjenestene en viktig del av Olsok-feiringen for mange som kommer til byen disse dagene.

 

De tre store gudstjenestene i Nidarosdomens Olsok-feiring med TID som tema:

Søndag 26. juli 11:00 I DAG ER NÅDENS TID

Onsdag 29. juli 11:00 TID OG TRO
Medvirkende: Preses Helga Haugland Byfuglien, domprost Ragnhild Jepsen, domkantor Magne H. Draagen, Schola Sanctae Sunnivae (dir. Anne Kleivset) og Holst Singers.

Søndag 2. august 11:00 BARN I GUDS TID
Medvirkende: Biskop Tor Singsaas, kapellan Beate I. Lerdahl, vikarprest Elisabeth Fongen, liturg Steffen Aune, domkantor Petra Bjørkhaug og Ung Kirkesang m/orkester.

Kjøp billett
     
Logo Miljøfyrtårn