Olavsfestdagene - Opplevelser som berører. Opplevelser som berører Trondheim, 26. juli - 3. august, 2014

Kurs

Olavsfestdagene har et stort kursprogram som omfatter kurs og mesterklasser både i tidligmusikk, sang og tidebønnstradisjon.

Det XXXVII Ringve Internasjonale Sommerkurs avholdes på Sund Folkehøyskole på Inderøy, ca. 10 mil fra Trondheim, i tidsrommet 29. juli – 4. august 2014. Dette er Europas lengstlevende kurs for tidlig musikk!
Nidaros domkirke viderefører tradisjonen med et kurs i Olavs-officiet – de historiske olsok-tidebønnene i norsk tilrettelegging.