Tilbake

Håkon Gullvåg setter sitt preg på Olavsfestdagene 2019!

"Alle mine bilder handler om forvandling" sier Håkon Gullvåg, alt er på vei mot noe annet"

torsdag 29. november, kl 09:14

«Alle mine bilder handler om forvandling» sier Håkon Gullvåg, alt er på vei mot noe annet»

Derfor har han betegnende nok valgt å kalle jubileumsutstillingen for METAMORFOSE.

«Han passer fenomenalt godt inn i Olavsfestdagene, det er en festival som kler hans kunst. Det handler om tradisjon og fornying, og hans enorme engasjement. Og ikke minst det at han er så opptatt av forvandling. Vi har forvandling som tema neste år, så dette er «match made in heaven», sier vår direktør Petter Myhr.

Kunstneren fyller 60 år den 20.februar 2019. Det er en begivenhet som vil bli markert med en rekke utstillinger i flere land gjennom hele året. Vi er så heldige å få samarbeide med Gullvåg om den norske delen av jubileet, som åpner på vår åpningsdag 28 juli 2019.

På åpningsdagen blir det også en samtale på vestfrontplassen mellom Håkon Gullvåg og Harald Stanghelle om Gullvågs kunsterskap.

Utstillinger flere steder i byen

Samarbeidet vil komme til uttrykk på mange områder og prege flere steder i byen.

I Erkebispegården vises b.l.a utstillingen «Nasjonale portretter» i lavetthuset, der flere av portrettene vises offentlig for første gang. Gullvåg har gjennom 40 års arbeider med offentlige portretter lagt til side parallelle versjoner som i dag har blitt en betydelig portrettsamling, som til en viss grad speiler en tidsepoke i norsk samfunnsliv og viser b.l.a konge, justitiarius, statsminister, biskoper og norske kunsterportretter.

Det vakre kapellet i Erkebispegården vil vise nattverdsbilder-noen av dem malt spesielt for rommet og anledningen. Utstillingene i Erkebispegården skjer i samarbeid med Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider, som feirer 150-års jubileum i 2019.

I tillegg skal vi lete etter rare plasser i byen der kunsten kan poppe opp.

Åpner sin egen bygning for publikum for første gang

Gullvåg åpner også sin egen bygning, Hospitaløkkan 20A for publikum. Bygget, som tidligere var Trondheim Sporveiers hovedbygg og ble bygd i 1901, kjøpte han for 15 år siden. 1300 kvadratmeter som rommer Gullvågs verksted, kunstlager, og leilighet.

I fobindelse med jubileet og prosjektene under Olavsfestdagene åpnes huset for publikum for første gang, her kan du bli med guidede omvisninger der du får se et hus nærmest overfylt av bilder fra hele hans kunsterskap.

 

Se NRK Midtnytt hjemme hos Gullvåg

     
Logo Miljøfyrtårn