Tilbake

Festivaltema 2019 : Forvandling

Vi lever i forvandlingens tid. Det gjelder for klimaet på kloden. Det gjelder for måten vi lever på. Og det gjelder for måten vi forstår verden på – eller snarere ikke forstår den.

mandag 19. november, kl 11:42

Vi lever i forvandlingens tid. Det gjelder for klimaet på kloden. Det gjelder for måten vi lever på. Og det gjelder for måten vi forstår verden på – eller snarere ikke forstår den.

Vi lever i forvandlingens tid. Der felles møteplasser forvandles til ekkokammer. Der venneflokker forvandles til nettverk. Der ensomhet er blitt en folkesykdom.

Vi lever i forvandlingens tid. Ikke på grunn av demokratiske valg eller politiske visjoner, heller ikke på grunn av kriger eller revolusjoner. Vår menneskelige eksistens forvandles på grunn av utilsiktede sideeffekter av den teknologiske utviklingen, ifølge den tyske sosiologen Ulrich Beck. Sideeffekter som tiltar i en nesten ubegripelig akselerende hastighet. Det som var utenkelig i går, er både tenkelig og virkelig i dag.

Vi står overfor utfordringer som ingen andre mennesker i historien har vært nødt til å forholde seg til. Vi vet at noe må gjøres, men vi mangler retning og vi har ingen felles fortelling som vi kan slutte oss til.

I forvandlingens tid trenger vi kunst og kultur som gjør vår forestillingsverden større. Som får oss til å se bortenfor gamle kategorier, som evner finne nye sammenhenger som kan gi oss håp om at endring faktisk er mulig.

På Vestfrontmøtet får vi møte noen mennesker som har opplevd ekstrem forvandling i sine liv. Møteleder Håkon Haugsbø vil også spørre om det er greit å gjøre alle folkeslag til disipler? Om det finnes mirakler? Og hvem er det som skal redde verden?

Under Olavsfestdagene 2019 vil reflektere over den forvandlingen som skjer uten at vi søker den – og den forvandlingen vi kan bidra til ved å engasjere oss selv.

«Vi må revolusjonere oss selv», sier forfatteren Carsten Jensen i boka Mod stjernerne. «Fra nå av må enhver forandring være et resultat av beslutninger tatt med vidåpne øyne.»

 

Petter Fiskum Myhr

direktør for Olavsfestdagene

     
Logo Miljøfyrtårn