Tilbake

Takk for i år!

I en tid der veldig mange festivaler henvender seg mer og mer til en bestemt gruppe mennesker, går Olavsfestdagene i motsatt retning.

tirsdag 15. august, kl 09:13

I en tid der veldig mange festivaler henvender seg mer og mer til en bestemt gruppe mennesker, går Olavsfestdagene i motsatt retning.

ÅRETS TEMAFILM:

Olavsfestdagene kortfilm 2017: IDOL

IDOL – hva ser du, og hva overser du? OLAVSFESTDAGENE har sammen med filmskaperen Finn Walther og lyriker Mathias R. Samuelsen laget denne kortfilmen, som handler om vårt festivaltema for 2017: IDOL. Er det sånn at vi ofte glemmer å dyrke de nærmeste idolene våre? Helt vanlige folk i all sin prakt med alle sine feil, mangler og problemer. Hvem er ditt hverdagsidol?

OLAVSFESTDAGENE 发布于 2017年6月9日

Mens mange festivaler er blitt møtesteder for likesinnede, ønsker Olavsfestdagene å utfordre sjangergrenser og alderssegment. Det gjør vi ved å omfavne det som er smalt og det som er bredt, det som er høyt og det som er lavt, det som er innenfor og det som er utenfor. Vi vil omfavne motsetningene mellom kulturuttrykk, omfavne motsetningene mellom menneskene og omfavne motsetningene i oss selv. Det siste Olavsfestdagene skal være er et ekkokammer. Vi skal tvert imot blande kirkefesten og folkefesten med en positiv forvirring om hva som er hva. Bare på den måten kan vi leve opp til det som er vårt samfunnsoppdrag: Å skape refleksjon i skjæringspunktet mellom tro og samfunn.

I år var festivaltemaet IDOL. Erik Hillestad startet Olavsfestdagene 2017 med disse ordene:

«Idoldyrking er noe av det som gjør oss til mennesker og skiller oss fra de andre dyrene … Uten evnen til å tro på idoler, myter og fortellinger, ville det ikke blitt noen oppdagel­se av nye kontinenter, intet imperium, ingen erobringer, ingen måne­landing, ikke noe inter­nett. Grunnen til at mennesket som art har nådd så langt er at vi har kunnet samle tusener rundt fortellinger, myter, ideer, guder og idoler. Vår suksess som dyr på denne planeten handler om tro … Det er tro – og særlig det å tro på noe eller noen i et felleskap – som har gjort oss i stand til å flytte fjell.» (Erik Hillestad, i talen over årets tema, Idol).

Etter 200 arrangement på 9 dager har vi fått konserter, foredrag, samtaler, debatter, filmer, teater og byvandringer som har hatt IDOL som en rød tråd.

Vi startet festivalen med å spørre «hva ser du?». Vi har sett verdensstjerner stå på scenen, vi har snakket om Jesus, om Olav den hellige, Martin Luther og utallige musikalske ikoner. Vi har spurt oss selv om hva som skjer når man løfter noen opp til å bli et idol. Men det er ikke bare på røde løpere og i historiske bøker vi mennesker finner våre idoler. I de mange små hverdagslige handlingene finner vi gjerninger og tanker som er idoler verdig. Årets festival hadde ikke som mål å hylle kjendiser, som noen har tenkt – snarere tvert i mot!

HVA SER DU? – EN HYLLEST TIL VÅRE IDOLER

Olavsfestdagene 2017 – IDOL – En hyllest

HVA SER DU? – OLAVSFESTDAGENE 2017. 9 dager fullstappet med konserter, foredrag, samtaler, teater og filmer om festivaltema #IDOL er over. Vi startet festivalen med å spørre #hvaserdu? Vi har sett verdensstjerner stå på scenen, vi har snakket om Jesus, om Olav den hellige, Martin Luther og utallige musikalske ikoner. Vi har spurt oss selv om hva som skjer når man løfter noen opp til å bli et idol. I denne bildefilmen har vi spurt oss selv om hva vi ser når vi ser våre festivalgjengere – i utgangspunktet tilsynelatende helt vanlige mennesker. (NB: Tankespinnet i denne filmen er fiktivt og skrevet av tekstforfatter).For det er ikke bare på røde løpere og i historiske bøker vi mennesker finner våre idoler. I de mange små hverdagslige handlingene finner vi gjerninger og tanker som er idoler verdig. Årets festival hadde ikke som mål å hylle kjendiser, som noen har tenkt – snarere tvert i mot!

OLAVSFESTDAGENE 发布于 2017年8月8日

«Olavsfestdagene vil forandre verden. Noen tenker at det er umulig. Men sannheten er den, at verden forandrer seg hele tiden, og det er opp til oss som lever nå å dytte verden i riktig retning. Det er det Olavsfestdagene prøver på – å dytte verden og oss selv i riktig retning, ved hjelp av kunst og kultur som gjør vår forestillingsverden større.» Petter Myhr, direktør

Olavsfestdagenes hovedarena for verbalprogram, Vestfrontmøtet, økte både i kvalitet og lengde i 2017. Hver eneste dag – 9 dager til ende – fylte publikum vestfrontplassen for å lytte til samtaler ledet av Tomm Kristiansen. Et sted mellom 7 og 8000 mennesker møtte fram for å høre samtaler om Hellig Olav, Martin Luther, Jesus – og «Hvilken religion er det best å være annerledes i?» Seks av møtene ble sendt direkte på TV på NRK2, tre av møtene fikk også reprise på kveldstid. Vest­frontmøtet er blitt en nasjonal arena for refleksjon i skjæringspunktet mellom tro og samfunn.

Sagt om årets festival:

«Arrangørene av Olavsfestdagene har truffet et behov for å samles om aktuelle og viktige tema med bred appell i et folkelig språk. De har åpenbart arbeidet mye både med tematikk, med å finne dyktige og profilerte debattanter, med å ha en rutinert møteleder som både klarer å sette en god stemning og lokke frem provoserende uttalelser. Mektigere debatt­arena for folket finnes neppe i kongeriket, med akkompagnement av klokkespill og malmfulle timeslag. Når klokken er slagen ett, er møtet satt.» (Adresseavisen, 1. aug. 2017)

«Gratulerer Olavsfestdagene med nok en særdeles viktig og overskridende festival; kunst­nerisk, teologisk og som samtidsproblematiserende-samtalearena. DEN kombi­nasjonen er dere alene om, på dette nivået. (Knut Erik Tveit, kulturrådgiver i Oslo bispe­dømme).

«Olavsfestdagene ga oss en sensasjon med Masaaki Suzuki» (Vårt Land, 2. aug. 2017)

«Dette var definitivt 1700-talls musikk fremført på aller høyeste nivå. Masaaki Suzuki løftet Norsk Barokkorkester til nye høyder. Jeg kan knapt huske å ha hørt dette orkesteret spille så bra før. Og så er det dette Purcell Choir … veldig velklingende, den korklangen stod som en søyle i Nida­rosdomen. Og så var det da på toppen av det hele en usedvanlig sterk solistkvartett med britiske Joanne Lunn i spissen, og med alt dette samlet, så ble dette en av de sterkeste frem­førelsene av barokkmusikk på norsk jord i 2017.» (Eystein Sandvik, Spillerom, NRK P2, 31. juli 2017).

«Bach og Telemann i Nidarosdomen og «hjemkomsten» til Stargate i Borggården torsdag kveld, er nok blant de fjerneste ytterpunktene på noen norsk festival i år. Begge fortonet seg som en gave til byen og publikum.» (Adresseavisens leder, 5. aug. 2017)

«Olavsfestdagene har i år idol som tema, og i kveld spiller Stargate i Borggården, de største idol-produsentene i vår tid … Stargate er mine superhelter, som i tillegg til å masseprodusere hits har gitt ungdommer over hele verden idol som setter hverdagsrasisme og rangering av verdier til nasjonalstaters begrensninger til sides. Som alle andre foreldre er det ingenting jeg er mer stolt av enn mine barn. Jeg er stolt over å ha klart å oppdra dem krysskulturelt, det gir verdifull kompe­tanse. Det har vært krevende nok, uten ministere som skaper mistenksomhet – og spørs­måltegn ved egenverdi. I kveld er de på Stargate-konsert og får heldigvis en pause fra denne uverdige debatten – sammen med de som har gitt dem forbilder som viser at verden heldig­vis er større enn den vrangforestillingen av hva som er norskt som årets valgkamp har dratt i gang. Håper foreldre og lærere tar tak i dette, vi er en humanitet – ikke glem det.» Hilde Opoku, vara­ordfører i Trondheim kommune

«Bruken av Nidarosdomen bør jevnlig diskuteres, men også roses når det gjøres så godt som i Olavsfestdagens Vestfrontmøte. Torsdag snakket og sang Rosanne Cash om liv, død, kunst og tro. Ved starten på framføringen av sangen hun skrev ved farens grav, «God is in the Roses», fikk artist og publikum merke Nidarosdomen. Da hun skulle synge første vers, slo plutselig kirke­klokkene, kort og godt. Etter et ydmykt sukk fortsatte Cash som om noe hadde hendt. Det er sånt som kan skje når Olavsfestdagene og Trondheim er på sitt beste.» Adresseavisens leder, 5. aug. 2017

«Festivalen har stått som ei søyle i ei kulturuke det neppe har vært maken til i Trondheim, med ekstra medløft fra vær og folkeliv … Tenk så mye fattigere og gråere byen ville vært uten denne festivalen.» (Adressa, 7. aug. 2017)

Vi møtes igjen den 28. juli 2018 – da har vi valgt KROPP som overordnet tema.

     
Logo Miljøfyrtårn